91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706
91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706

$740,000

91-2002 Kaioli Street #5201, Ewa Beach, HI, 96706

21
Courtesy of: Diaz Real Estate & Assoc., LLC